Information från Varholmsstyrelsen

Bästa Varholmare!

När vi nu närmar oss hösten ser vi tillbaka på en varm inledning av sommaren, en blåsig juli och ett par fina veckor i början på augusti. Det här har också varit en mycket annorlunda pandemisommar då ingenting varit sig riktigt likt.

Styrelsen vill påminna om resterande inbetalning av årsavgiften som ska vara inne 31 augusti.

På tisdag den 2 september kommer en container för blandat avfall (allt utom tryckimpregnerat).

Vi kommer att ha arbetsdag kl 11-16 på lördag den 5 september.

Vi kommer att dels in i arbetslag och tilldelas arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna skickas ut i början på nästa vecka.

Ingen lunch kommer att serveras p.g.a svårigheter med att hålla Corona-avstånd.

 

Vänlig hälsning och väl mött den 5 september!

 

Styrelsen,

Stora Varholmens Havsbadskoloniförening

Miljöinformation från styrelsen

Bäste Varholmare!

Sop containern

Tänk på att komprimera sopor, slå isär kartonger, släng in dina sopor längst in i containern.

Burkinsamlingen

Det går nu bra att komprimera burkarna så dom tar mindre plats.

Alla aluminiumburkar även danska, tyska kan lämnas..

Brännplatsen

Det är lite fullt då vinden sista tiden inte gjort det möjligt att elda. När ni slänger tänk på följande.

– Lägg inte ris mm på berget framför brännplatsen

– Lägg längst in, börja inte fylla närmast stigen

– Lägg inte ris mm så att ni blockerar vägen in till brännplatsen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Bindande intresseanmälan; Sjöbod på Stora Varholmen 2015-07-06

Bindande intresseanmälan; Sjöbod på Stora Varholmen 2015-07-06

Sjöbodsprojektet har nu kommit så långt att vi behöver bindande intresseanmälan från dom som är intresserade. Kostnader för bygglov, strandskyddsdispens samt övriga gemensamma utgifter kommer att delas lika per sjöbod oavsett vilket område man söker i.

Prospect:

Bindande intresseanmälan sjöbod Juli-2015