Ordförande har ordet

Här publiceras orförandes veckobrev