Hemsidan kommer inte att uppdateras!

Hemsidan kommer inte att uppdateras mer än det nödvändigaste, det framgick tydligen inte på årsmötet att jag avslutar mitt design jobb med hemsidan i och med årsmötet (jag kunde inte delta pga tjänsteresa). Min vision med hemsidan är nu uppbyggd och genomförd och man vill ta en annan riktning med hemsidan i framtiden.

Hoppas att ny hemside redaktör är tillsatt snart.

 

tack för denna tiden. Anders…

Hej Alla Varholmare!

Hej Alla Varholmare!                                                                     131220

 

Året går mot sitt slut å alla har vi bråda dagar så här innan Jul, så Stora Varholmen kanske inte ligger högst upp på vare sig önskelistan eller vad som skall förberedas för att få ett skönt slut på det gamla året.

Nåväl här kommer lite information från styrelsen.

Carin Bengtsson låter meddela att det blir tillfälle att ta Simborgarmärket till sommaren en anledning så god som någon att planera in simning som ett av alla nyårslöften!

Årsmöte hålls som tradition i februari preliminär dag Tisdag den 25/2 separat kallelse kommer i början av februari.

Vi har redan fått in några motioner till mötet sista datum att skicka in motioner är den 31 december. Har du goda idéer? Förverkliga dom genom att lämna en motion.

Lämpligast sänd den per epost  till  styrelse@storavarholmen.se

eller per brev till ordförande poststämplat senast den 31/12.

Stora Varholmens Havsbadskoloni
Anders Rydlinger
Skånegatan 27
412 52 Göteborg

Dom flesta har ju under hösten fått uppmaning från skattemyndigheten att deklarera sina stugor som nu i december resulterat i en upptaxering för 2012.

Notera att den deklaration ni gjorde avsåg husets status 1 januari 2012 och inte hösten 2013. Har ni gjort fel så går det att överklaga, information om detta fick ni med taxeringsbeskedet.

Om det är så att ni exempelvis kopplat in vatten sommaren 2013 så anger ni detta i er överklagan.

Vi vill också passa på att hälsa Martin Westin och Lisa Linden välkomna till vår förening dom är nya ägare till Hus nr 80.

God Jul och Gott Nytt År

Önskar Styrelsen

PS på Fredag är det 6 månader till Midsommar

Extra färja

 

 

Bäste Varholmare,

 

Vi har fått rapporter om att det senaste dygnets storm har orsakat en del skador på hus, bryggor, upplagda båtar mm.

Vi sätter därför in en extra färje-tur Söndag 8/12 kl 10.00 från Hjuvik med retur kl 13.00från AK-Viken

Vi kommer att försöka få fram mer detaljer om skadornas omfattning samt publicera dessa på hemsidan under lördagen. På så sätt kan vi kanske minimera antalet som behöver åka ut.

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen

 

Färjan!! Nästa helg 2-3 November

Vi har bestämt att vi från och med nu kommer att angöra:
Hjuvik – Hjuviks Marina i den ”nordliga lagunen” (innanför den första bryggan sett från Ambulansplatsen)
Varholmen – AK bryggan, Norra viken

 

Detta är viktig information eftersom det är en risk att medlemmar tar sig ut till holmen med egen båt som de sedan lägger på land för att ta färjan hem. De kanske då ställer sig och väntar vid färjelägret och missar transporten, vilket skulle vara mycket olyckligt. Det är säkert flera som tänker åka ut och stänga avloppen nästa helg.

Vi borde även sätta upp ett anslag i väntkuren och på anslagstavlan. Vem är först ut?

Best regards

Claes Lindroth

Avstängning av vatten och avlopp på S:t Varholmen hösten 2013

Avstängning av vatten och avlopp på S:t Varholmen hösten 2013

Samtliga hus skall ha genomfört nedan angivna åtgärder senast 3 november 2012.
Varje husägare skall innan vatten och avlopp stängs ha renspolat och rengjort sin tunna, lämpligen enligt beskrivningen nedan.

  1. Töm samtliga vattenenheter i huset där det står vatten (varmvattenberedare, toastolar, vattenlås i brunnar, diskbänkar och handfat om du inte håller huset frostfritt under vintern).
  2. Fyll tunnan några ggr med rent vatten, lämpligen med hjälp av en slang, så är den lättare att rengöra. Låt pumpen tömma tunnan. Lyft lite på pumpens flottör när pumpen går så pumpar den ut mera.
  3. Omedelbart efter det att du är nöjd med rengöringen stänger du ventilen/kranen vid huvudledningen (den vid din tomtgräns) där din pump är ansluten. Detta för att andras avloppsvatten inte skall komma in i din ledning. Sätt inte tillbaka locket på det orangea röret, utan låt det ligga kvar bredvid.
  4. Stäng av din vattenledning så att du inte av misstag fyller på vatten i ditt avloppssystem efter det att du rengjort.
  5. Bryt strömmen, lyft ur pumpen ur tunnan (OBS! efter det att du stängt avloppsventilen/kranen vid huvudledningen) och vänd den uppochned så att vattnet rinner ut ur pumpen. Smörj nederdelen av pumpen med olja av typen 5:56. Töm tunnan på resterande vatten genom att ösa och torka. Sätt tillbaka pumpen på dess plats och försegla tunnan så att inte något vatten kan tränga in i den. Har du tunnan utomhus kan du lämpligen slå in den i en presenning.

OBS mycket viktigt! Inget avloppsvatten får komma ut i ledningarna efter ovanstående tidpunkt eftersom det kan orsaka omfattande skador på ledningsnätet. Husägare som bryter mot detta kommer att hållas ansvarig för de kostnader som kan uppstå.

Efter ovanstående tidpunkt tömmer Vatten/Avloppsgruppen huvudledningarna och ledningen mellan husen och huvudledningen. Detta innebär bland annat att alla avloppsventiler/kranar på huvudledningen kommer att öppnas.

Göteborg 25 september 2013

Vatten/Avloppsgruppen

Olle Jivhem, Per-Anders Milde, Lennart Onsholm, Hans Nordström och Håkan Bornsjö .