Styrelsen

Styrelsen för Stora Varholmens Havsbadskoloni 2023

Styrelsen Stora Varholmen: styrelse@storavarholmen.se

Ordförande:

Anders Rydlinger Hus 74

Telefon: 031-709 70 41/ 070-697 38 78

anders@rydlinger.com

Vice ordförande:

Hans Nordström Hus 3

Telefon: 031-92 58 79/ 076-553 36 93

hans.hn.nordstrom@gmail.com

Sekreterare:

Karin Ganlöv Hus 75

Telefon: 031-82 90 95/ 070-601 77 07

ganlov@telia.com

Kassör:

Peter Suter

peter.suter@hotmail.com

Föreståndare:

Lennart Onsholm Hus 1

Telefon: 031-44 42 10/ 070-844 42 11

lennart@sodravagensglas.se

Suppleant:

Anders Höfnell Hus 59

Telefon: 070- 817 00 05

anders.hofnell@gmail.com

Suppleant:

Claes Lindroth Hus 23

Telefon: 073-383 27 53

claes.lindroth@hotmail.com

Övrigt förtroendevalda för Stora Varholmens Havsbadskoloni

Representant FGK:

Lars Petersson Hus 41

Telefon: 031-56 15 77

lasse.saljare@gmail.com

Vice representant FGK styrelse:

Margaretha Stenmark Hus 28

Telefon: 031-98 76 87

margaretha.stenmark@gmail.com

Revisor:

Lars- Göran Unger Hus 89

Telefon: 0303- 131 39

lars-goran.unger@swedbank.se

Revisor:

Berit Rexon Hus 52

Telefon: 031-774 23 77 / 070-475 89 90

berit.rexon@tele2.se

Revisor suppleant:

Dick Stockelberg Hus 58

Telefon: 070-450 95 52

dick@stockelberg.se

Valberedning:

Sven Jacobsson Hus 69

Telefon: 031-325 20 33 / 070-820 60 97

sjacobss@volvocars.com

Valberedning:

Martin Klok Hus 29

Telefon: 070-741 21 98

martin.klok@sjolinsgymnasium.se