Allmän Info Sjöbodar

Sjöbodar 2018 presentation halvårsmötet.

 

Information om sjöbodar februari 2017

Bakgrund

De ansökningar som i april 2016 skickades in till Stadsbyggnadskontoret för strandskydds-dispens och bygglov för sjöbodar fick i ett par områden avslag.

En orsak var ny personal på SBK och en allmänt hårdare tolkning vad gäller strandskydd.

En ny ansökan med omarbetat ritningsunderlag anpassat efter de nya kraven inlämnades i oktober.

I område A och D har vi nu lämnat strandskyddat område och i område B ansöker vi nu om bodar rygg-i-rygg till de befintliga bodarna nära boulebanan.

Vi har samtidigt återgått till storlek 5 m² lika de gamla bodarna.

Område A vid båtuppläggningsrampen            11 nya sjöbodar

SBK vägrade ge strandskyddsdispens för de 14 sjöbodar på vägen ut mot AK-bryggan och pekade istället på det icke strandskyddade området där båtrampen nu ligger. Efter samråd med båt & brygg-gruppen är det nu här vi ansöker om att få bygga 11 sjöbodar. Endast några båtplatser på rampens nedre del blir kvar.

Nya ritningar inlämnade:

16 10 10 Område A ovanvy

16 10 10 Område A framsida

16 10 10 Område A sidovy

Område B nära boulebanan och vid ”Gökboa”       5+2 nya  sjöbodar                                                 

Det tidigare förslaget om en fristående sjöbodslänga med 4 bodar i viken nära anslagstavlan accepterades inte och SBK pekade på att vi hellre bör bygga bodarna rygg-i-rygg till de gamla bodarna nära boulebanan. Det blir 5 nya bodar här.

De båda bodarna vid gökboa är kvar, men ändras även här till 5 m² i ny ansökan.

Nya ritningar:

16 10 10 Område B boulebanan ovanvy

16 10 10 Område B boulebanan framsida

16 10 10 Område B boulebanan sidovy

16 10 10 Område B gökboa ovanvy

16 10 10 Område B gökboa framsida

16 10 10 Område B gökboa sidovy NV

Område C vid Brygg- 8an                               2 + 1 nya  sjöbodar                                                                                               

Oförändrad placering, men ändras till 5 m² i ny ansökan.

16 10 10 Område C ovanvy

16 10 10 Område C framsida

16 10 10 Område C sidovy SO

Område D vid Solviken                                 2 nya sjöbodar  

Tidigare förslag med bodar som förlänger dagens sjöbodslänga inåt slopas och en ny placering utanför strandskyddat område väljs. Nytt läge blir mellan vägen nära trappan och Onsholms altan.

16 10 10 Område D ovanvy

16 10 10 Område D framsida

16 10 10 Område D baksida och sidovy

Område F vid norra viken (nära Polheimers)         2 nya sjöbodar

Även här väljs format 5 m² och antalet bodar minskas från tre till två.

Område F är dock inte med i den inskickade ansökan, men bör vid behov gå snabbt då det ligger utanför strandskyddet.

16 10 21 Område F ovanvy

16 10 21 Område F framsida

16 10 21 Område F sidovy
Protokoll / Utskick

130829_Enkät_Sjöbodar (2)

Lista Sjöbods intresserade

sjöbodlista2

Tidplan

13 09 13 Utkast till tidplan sjöbodar