Miljöinformation från styrelsen

Bäste Varholmare!

Sop containern

Tänk på att komprimera sopor, slå isär kartonger, släng in dina sopor längst in i containern.

Burkinsamlingen

Det går nu bra att komprimera burkarna så dom tar mindre plats.

Alla aluminiumburkar även danska, tyska kan lämnas..

Brännplatsen

Det är lite fullt då vinden sista tiden inte gjort det möjligt att elda. När ni slänger tänk på följande.

– Lägg inte ris mm på berget framför brännplatsen

– Lägg längst in, börja inte fylla närmast stigen

– Lägg inte ris mm så att ni blockerar vägen in till brännplatsen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen