Välkommen till kurs i HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp.

Välkommen till kurs i HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp. Anmäl dig till Lisa Donnerdal på tfn 0733 27 77 36 eller donnerdals@gmail.com .

Plats: Dansbanan

Tid: Lördag 27 juni.

Grundutbildning kl. 15.00-16.30.

Repetitionsutbildning kl. 16.30-17.30

Söndag 5 juli.

Grundutbildning kl. 15.00-16.30.

Repetitionsutbildning kl. 16.30-17.30