Stora Varholmens regelverk

Stora Varholmen Stadgar

2015 stadgar

Hemsidans regelverk

Regelverk Hemsida

Ansvarsuppgifter på Stora Varholmen

Kommer snart

Avgifter

Avgifter 2013

Vatten & Avlopp

Vid frågor eller fel gällande vårt Vatten & Avlopp så ringer man Lennart Onsholm telefon 0708-444211

Båtuppläggningen i Norra viken

2016-04 regler båtuppläggning i Norra viken

Regler båtuppläggning i Norra viken 160419

 

Byggärenden

HANTERING AV BYGGÄRENDEN PÅ ST VARHOLMEN Har ni tänkt bygga om eller bygga till, ta hänsyn till de regler som gäller på ST Varholmen. Kontakta gärna styrelsens bygghandläggare Margaretha Stenmark om ni har frågor. Skicka även dina bygglovshandlingar till Margaretha för påseende innan du sänder dessa till SBK på så sätt kan du förekomma eventuella påpekande med förseningar som följd från SBK

Se nedan fil för detaljerade regler.

Hantering av byggärende på Stora Varholmen Januari 2020

Sophantering

Brännplatsen: Här bränner vi ej plast, nytt tryckimpregnerat virke mm som är att betrakta som miljöfarligt. Eldning på annan plats kan vid behov ske kontakta föreståndaren.

Containern, är i första hand till för hushållsavfall. Släng glas, lampor mm i avsedda behållare. Tänk på att komprimera soporna så mycket som möjligt

Skrotcontainer, kommer att finnas på plats i samband med arbetsdagarna samt v 29/30. Kylskåp, TV-apparater o.d. ställs vid sidan av containern i anslutning till att skrotcontainern är på plats.

Gäster

Gästbryggan: Glöm inte att betala hamnavgift. Gäller ALLA (boende å gäster) Betalning i brevlådan vid landgången!

Djur regler

Hundar, får inte springa lösa.

Maskiner, låna

Föreningens maskiner, kan du låna. Har du frågor kontakta föreståndaren. (Lennart Onsholm) Glöm Inte att TANKA (alt Betala) samt rapportera om något är trasigt till Föreståndaren.

Dansbanan

Dansbanan Kontakta Jill Nordstrand hus 60, om du vill låna Dansbanan.

Flaggregler

Flaggregler på ön är som nedan och har varit så på Stora Varholmen

Flagga eller vimpel hissad meddelar att man är på ön.