Information från styrelsen Juni 2015

Information från styrelsen Juni 2015 CONTAINER FÖR BRÄNNBART BYGGAVFALL Det finns nu en container för brännbart byggavfall vid ångbåtsbryggan. Här slänger du målat och tryckimpregnerat virke samt övrigt brännbart byggavfall som ej kan slängas på brännplatsen. Containern kommer att ersättas om två veckor med en skrotcontainer. Det är inte tillåtet att ställa avfall jämte containern. Uttjänta vitvaror färgburkar kan ställas jämte skrotcontainern i anslutning till arbetsdagen. Vänligen respektera detta vi vill inte att planen vid ångbåtsbryggan skall se ut som ett skrotupplag hela sommaren. BURKAR OCH PETFLASKOR Sjöräddningen på Rörö kommer även i år att samla in tomburkar och petflaskor. Följande enkla regler gäller: – burkar med eller utan pant skall vara tomma och hela – endast petflaskor med pant kan lämnas   Övriga plastflaskor och glasflaskor får ej lämnas här. Förra sommaren slängdes blandat avfall i burkinsamlingen varken styrelsen eller SSRS vill ta hand om annans avfall. Händer det igen har SSRS låtit meddela att man upphör med burkhämtning. Gör burkinsamlingen någon skillnad? Ja på Rörö räddningsstation har man tänkt att intäkterna skall gå till en ny 8- meters räddningsbåt så lämna dina burkar o petflaskor i insamlingen. Glad Midsommar Önskar Styrelsen

Inbjudan till Varholms-mästerskapen i Golf 2015

Här kommer en inbjudan till årets mästerskap som i år spelas på Partille GK den 25 juli.  I fjol var vi 16 st som gjorde upp om titeln och i år hoppas vi överträffa det antalet. Anmälan med golf-id till hakan.bornsjo@gmail.com så fort ni kan och senast 15 juli.  Vi har 20 platser bokade med första start 11.00.  Greenfee kostar 400 kr och vi samlar in 20 kr till segraren. I greenfee ingår en bollpollet till drivingrange och en banguide. Efter avslutat spel samlas vi för prisutdelning på Varholmens dansbana kl 19.00 där medhavd mat och dryck förgyller kvällen även om spelet inte varit på topp.

 

Hälsningar

Håkan Bornsjö

ARBETSDAGEN 2 maj

ARBETSDAGEN

 

Tanken är att fortsätta röjning i körsbärsdalen. För detta arbete behöver vi motorsåg och kompetent personal. I höstas gjordes ett fantastiskt arbete vore trevligt om ni som hjälpte till då kan ta med era sågar igen. Hälsningar Styrelsen

VATTEN OCH AVLOPP

Vi beklagar den felaktiga informationen angående påsättning av VA på hemsidan.

Tanken är att driftsätta avloppet på Långfredagen.
För detta behöver VA gruppen lite hjälp, bland annat ska vi rätta till ledningen till Hjuvik.
Har du Fiskar-Stövlar eller våt/torrdräkt så ställ gärna upp.
När kl 11.00 samling vid pumphuset.

Vattnet är klart redan nu finns fram till huset, tänk dock på att ni inta kan använda tunnan.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

Sjöbodsförslag F2 ( nytt område i inre norra viken )

Sjöbodsförslag F2 ( nytt område i inre norra viken )

SBK vill helst att vi undviker strandskyddade områden och ett alternativ som nämnts är inre norra viken. Jag skissade i febr. en rak sjöbodslänga F1 med 3 st bodar med yta 5 m², men fick anmärkning både vad gäller storleken och att bodarna ändå gick in på det strandskyddade området.

I bifogat sjöbodsförslag F2 är bodarna nu minskade till 3,9 m² och har fått ett djup som successivt minskar utåt havet för att undgå strandskyddat område. Troligen kan vi få denna version godkänd och snabbt behandlad då strandskyddsdispens undviks.

 

15 03 07 Förslag F2 i inre Norra viken

 

Länk till Sjöbodsprojektet http://storavarholmen.se/?page_id=1404

Sjöbodsförslag A4, D5 & D6, nytt förslag publicerat

Bakgrund sjöbodar

2013 skulle vi eftersträva strandnära sjöbodslägen, nästan med ytterpålarna nere i vattnet.

2014 fick vi inte ta nya stränder i anspråk, utan man godtog endast förtätning av redan befintlig sjöbodslängor. Vi ritade nya förslag som i höstas gick till SBK/FK för förhandsbesked

2015 gäller samma, men synen på strandskydd skärps och i januari krävde SBK att vi krymper bodarna till 3 – 4 m² och vi har skissat nya förslag.

Idag fick vi se en ny strandskyddskarta där strandskyddat område nu utökats bl.a vid Körsbärsviken och vid Solviken.

 

Sjöbodar område A

Bifogat sjöbodsförslag A4 för området nära AK-bryggan är nu klart för att presenteras. Sjöbodsgruppen har granskat och Peter Claussen har upprättat formella ritningar som krävs för en vidare ansökan. SBK har förhandsgranskat idag och anger att förslaget kan ev. godkännas, men vi måste motivera väl varför vi lägger oss inom strandskyddat område.

Antalet bodar är lagt efter det maximala antalet som får plats i detta läge. Behovet är kopplat till vilka andra sjöbodslägen vi får godkända.

Personligen tycker jag A4 ger praktiska bodar som man passerar på väg till och från båten och att utformningen med nivåskillnader och vinklingar kan bli en intressant bebyggelse på ön.

Vid ev. bakslag får vi som plan B dra in bodarna innanför strandsskyddslinjen längs berget vid rampen där vi nu lägger småbåtar.

Sjöbodsförslag D5 / D6

Relativt den version sjöbodsgruppen fått för en vecka sedan, så har nu justeringar gjorts efter att samtalat med SBK.

– Den inre boden fick också minskas pga ändrad strandskyddslinje

– Ytterligare åtgärder införda för att kunna få det stora altandäcket i Solviken godkänt.

Förmodligen har förslaget goda möjligheter att gå igenom i den form det nu ligger.

 

Länk: http://storavarholmen.se/?page_id=1386