Miljöinformation från styrelsen

Bäste Varholmare!

Nu mitt i semestern kommer lite information och påminnelser angående containrar, brännplats mm.

1) Container 

Vi har gjort lite ändringar i containerplanen för att möta ändrade behov som en följd av mer bygg o hemmafix.

Tisdag 21/7 ställer vi ut två containrar en för brännbart grovavfall samt en för icke brännbart dvs metallskrot mm.

Packa väl!

2) Sop containern

Tänk på att komprimera sopor, slå isär kartonger, släng in dina sopor längst in i containern.

3) Burkinsamlingen

Det går nu bra att komprimera burkarna så dom tar mindre plats.

Alla aluminiumburkar även danska, tyska kan lämnas..

4) Brännplatsen

Det är lite fullt då vinden sista tiden inte gjort det möjligt att elda. När ni slänger tänk på följande.

– Lägg inte ris mm på berget framför brännplatsen

– Lägg längst in, börja inte fylla närmast stigen

– Lägg inte ris mm så att ni blockerar vägen in till brännplatsen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen