Den gemensamma kalendern för alla aktiviteter tas bort.

På styrelsemötet I tisdags så bestämdes att ta bort kalendern från hemsidan. Alternativet är att ha den kvar men att inte lägga in aktiviteter som tex färjetrafiken i den.
I och med att vi har ”Kalendarium” och ”Turlista” som dokument som anger aktiviteter, så anser vi att det räcker med att visa dessa på hemsidan.