Sjöbodsförslag F2 ( nytt område i inre norra viken )

Sjöbodsförslag F2 ( nytt område i inre norra viken )

SBK vill helst att vi undviker strandskyddade områden och ett alternativ som nämnts är inre norra viken. Jag skissade i febr. en rak sjöbodslänga F1 med 3 st bodar med yta 5 m², men fick anmärkning både vad gäller storleken och att bodarna ändå gick in på det strandskyddade området.

I bifogat sjöbodsförslag F2 är bodarna nu minskade till 3,9 m² och har fått ett djup som successivt minskar utåt havet för att undgå strandskyddat område. Troligen kan vi få denna version godkänd och snabbt behandlad då strandskyddsdispens undviks.

 

15 03 07 Förslag F2 i inre Norra viken

 

Länk till Sjöbodsprojektet http://storavarholmen.se/?page_id=1404