Sjöbodsförslag A4, D5 & D6, nytt förslag publicerat

Bakgrund sjöbodar

2013 skulle vi eftersträva strandnära sjöbodslägen, nästan med ytterpålarna nere i vattnet.

2014 fick vi inte ta nya stränder i anspråk, utan man godtog endast förtätning av redan befintlig sjöbodslängor. Vi ritade nya förslag som i höstas gick till SBK/FK för förhandsbesked

2015 gäller samma, men synen på strandskydd skärps och i januari krävde SBK att vi krymper bodarna till 3 – 4 m² och vi har skissat nya förslag.

Idag fick vi se en ny strandskyddskarta där strandskyddat område nu utökats bl.a vid Körsbärsviken och vid Solviken.

 

Sjöbodar område A

Bifogat sjöbodsförslag A4 för området nära AK-bryggan är nu klart för att presenteras. Sjöbodsgruppen har granskat och Peter Claussen har upprättat formella ritningar som krävs för en vidare ansökan. SBK har förhandsgranskat idag och anger att förslaget kan ev. godkännas, men vi måste motivera väl varför vi lägger oss inom strandskyddat område.

Antalet bodar är lagt efter det maximala antalet som får plats i detta läge. Behovet är kopplat till vilka andra sjöbodslägen vi får godkända.

Personligen tycker jag A4 ger praktiska bodar som man passerar på väg till och från båten och att utformningen med nivåskillnader och vinklingar kan bli en intressant bebyggelse på ön.

Vid ev. bakslag får vi som plan B dra in bodarna innanför strandsskyddslinjen längs berget vid rampen där vi nu lägger småbåtar.

Sjöbodsförslag D5 / D6

Relativt den version sjöbodsgruppen fått för en vecka sedan, så har nu justeringar gjorts efter att samtalat med SBK.

– Den inre boden fick också minskas pga ändrad strandskyddslinje

– Ytterligare åtgärder införda för att kunna få det stora altandäcket i Solviken godkänt.

Förmodligen har förslaget goda möjligheter att gå igenom i den form det nu ligger.

 

Länk: http://storavarholmen.se/?page_id=1386