Information från Varholmsstyrelsen

Bästa Varholmare!

När vi nu närmar oss hösten ser vi tillbaka på en varm inledning av sommaren, en blåsig juli och ett par fina veckor i början på augusti. Det här har också varit en mycket annorlunda pandemisommar då ingenting varit sig riktigt likt.

Styrelsen vill påminna om resterande inbetalning av årsavgiften som ska vara inne 31 augusti.

På tisdag den 2 september kommer en container för blandat avfall (allt utom tryckimpregnerat).

Vi kommer att ha arbetsdag kl 11-16 på lördag den 5 september.

Vi kommer att dels in i arbetslag och tilldelas arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna skickas ut i början på nästa vecka.

Ingen lunch kommer att serveras p.g.a svårigheter med att hålla Corona-avstånd.

 

Vänlig hälsning och väl mött den 5 september!

 

Styrelsen,

Stora Varholmens Havsbadskoloniförening