Information containrar

V 28-29                Container för Tryckimpregnerat virke.
OBS! Inget annat i denna container.

V 30-32                Brännbart byggavfall.
OBS! Rent trä skall läggas på brännplatsen

V 33-35                Icke brännbart avfall skrot mm.

V 28-33                Tömmer vi containern för hushållsavfall veckovis

Dynor, plast mm kan slängas här i mån av plats (efter helgen).