Information från stryrelsen

INFORMATION FRÅN STYRELSEN,

Hej,

Glöm inte arbetsdagen Lördag den 6 September kl 11.00-15.00

I höst gör vi en ny insatts i branddammen så du som har höga stövlar tag gärna med dessa.
Övriga insatser är bland annat;
· Underhåll på P-Platserna i Hjuvik
· Gallring i Körsbärsdalen, Båtuppläggningsplatsen, Maria-toppen
· Färdigställa taket på dansbanan.
· Flottar o trappor på badplaster
· Allmän renhållning och klippning utmed våra vägar.
Medtag lämpliga redskap, verktyg (gärna motorsåg om du har och kan såga).
Fika blir det som vanligt.

Bygglov,
Du som fått bygglov och färdigställt din byggnation lämna en kopia på ritning/revisionshandling till Birgitta för föreningens arkiv.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen