Hemsidan kommer inte att uppdateras!

Hemsidan kommer inte att uppdateras mer än det nödvändigaste, det framgick tydligen inte på årsmötet att jag avslutar mitt design jobb med hemsidan i och med årsmötet (jag kunde inte delta pga tjänsteresa). Min vision med hemsidan är nu uppbyggd och genomförd och man vill ta en annan riktning med hemsidan i framtiden.

Hoppas att ny hemside redaktör är tillsatt snart.

 

tack för denna tiden. Anders…