Extra färja

 

 

Bäste Varholmare,

 

Vi har fått rapporter om att det senaste dygnets storm har orsakat en del skador på hus, bryggor, upplagda båtar mm.

Vi sätter därför in en extra färje-tur Söndag 8/12 kl 10.00 från Hjuvik med retur kl 13.00från AK-Viken

Vi kommer att försöka få fram mer detaljer om skadornas omfattning samt publicera dessa på hemsidan under lördagen. På så sätt kan vi kanske minimera antalet som behöver åka ut.

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen