Färjan!! Nästa helg 2-3 November

Vi har bestämt att vi från och med nu kommer att angöra:
Hjuvik – Hjuviks Marina i den ”nordliga lagunen” (innanför den första bryggan sett från Ambulansplatsen)
Varholmen – AK bryggan, Norra viken

 

Detta är viktig information eftersom det är en risk att medlemmar tar sig ut till holmen med egen båt som de sedan lägger på land för att ta färjan hem. De kanske då ställer sig och väntar vid färjelägret och missar transporten, vilket skulle vara mycket olyckligt. Det är säkert flera som tänker åka ut och stänga avloppen nästa helg.

Vi borde även sätta upp ett anslag i väntkuren och på anslagstavlan. Vem är först ut?

Best regards

Claes Lindroth

Avstängning av vatten och avlopp på S:t Varholmen hösten 2013

Avstängning av vatten och avlopp på S:t Varholmen hösten 2013

Samtliga hus skall ha genomfört nedan angivna åtgärder senast 3 november 2012.
Varje husägare skall innan vatten och avlopp stängs ha renspolat och rengjort sin tunna, lämpligen enligt beskrivningen nedan.

  1. Töm samtliga vattenenheter i huset där det står vatten (varmvattenberedare, toastolar, vattenlås i brunnar, diskbänkar och handfat om du inte håller huset frostfritt under vintern).
  2. Fyll tunnan några ggr med rent vatten, lämpligen med hjälp av en slang, så är den lättare att rengöra. Låt pumpen tömma tunnan. Lyft lite på pumpens flottör när pumpen går så pumpar den ut mera.
  3. Omedelbart efter det att du är nöjd med rengöringen stänger du ventilen/kranen vid huvudledningen (den vid din tomtgräns) där din pump är ansluten. Detta för att andras avloppsvatten inte skall komma in i din ledning. Sätt inte tillbaka locket på det orangea röret, utan låt det ligga kvar bredvid.
  4. Stäng av din vattenledning så att du inte av misstag fyller på vatten i ditt avloppssystem efter det att du rengjort.
  5. Bryt strömmen, lyft ur pumpen ur tunnan (OBS! efter det att du stängt avloppsventilen/kranen vid huvudledningen) och vänd den uppochned så att vattnet rinner ut ur pumpen. Smörj nederdelen av pumpen med olja av typen 5:56. Töm tunnan på resterande vatten genom att ösa och torka. Sätt tillbaka pumpen på dess plats och försegla tunnan så att inte något vatten kan tränga in i den. Har du tunnan utomhus kan du lämpligen slå in den i en presenning.

OBS mycket viktigt! Inget avloppsvatten får komma ut i ledningarna efter ovanstående tidpunkt eftersom det kan orsaka omfattande skador på ledningsnätet. Husägare som bryter mot detta kommer att hållas ansvarig för de kostnader som kan uppstå.

Efter ovanstående tidpunkt tömmer Vatten/Avloppsgruppen huvudledningarna och ledningen mellan husen och huvudledningen. Detta innebär bland annat att alla avloppsventiler/kranar på huvudledningen kommer att öppnas.

Göteborg 25 september 2013

Vatten/Avloppsgruppen

Olle Jivhem, Per-Anders Milde, Lennart Onsholm, Hans Nordström och Håkan Bornsjö .

Sjöbodsgruppens arbeta kan ses

Vi sjöbodsgruppen uppmanar alla på Varholmen att gå in på hemsidan (under fliken sektioner)och sätta sig in i vilka sjöbodsplaceringar vi undersökt hittills, samt ge sina kommentarer.  Förhoppningsvis får vi då en säkrare bild av vad som stör och kanske kan vi få fram en del bra ideer, vilket kan behövas för att lösa område A och D.

Ändringarna utgörs av en ny översikt 13 09 09, samt att fem filer fått tillägg ”inaktuell” i namnet, men de skall vara kvar för att de som önskar skall få full insyn i det arbete som pågått.

Nästa steg bör vara att lägga in enkätsvaren och ställa upp en enkel tidplan så att alla kan se var avgörande tidpunkter ligger.

vänliga hälsn

Ove

Styrelse information

Bäste medlem!

SJÖBODAR
Förra året genomförde vi en enkät angående sjöbodar ett tjugotal medlemmar har visat intresse.
Vi har arbetat vidare med att hitta lämpliga platser, diskuterat frågan med Fastighetskontroet där vi fått ett muntligt godkännande att bygga fler sjöbodar på ön.
Lördagen den 10 augusti är du välkommen på ett informations och uppstartsmöte gäller alla även om du inte anmält intresse tidigare.
Samling kl 12.30 på Dansbanan
Vi hat tänkt oss följande agenda:

• Presentation av arbetsunderlag, tänkt layout och möjliga placeringar
• Diskussion
• Rundvandring
• Handlingsplan
• Bildande av arbetsgrupp

KRÄFTSKIVA LÖRDAG 10 augusti

Dansbanan.
15.30 Vi hjälps åt att duka å fixa inramning för festen. Tag med dukar lyktor mm.
18.00 Mingel med klurigheter
19.00 Festen börjar
Välkomna

Söndag vi hjälps åt att städa

Med vänlig hälsning
Styrelsen